Njoftim

Njoftim per qarkulluesit farmaceutik me pakicë që operojnë në Republikën e Kosovës

Njoftojmë Qarkulluesit farmaceutik me pakicë që operojnë në Republikën e Kosovës se, bartësi i Autorizimit për Marketingut PharmaS Ltd ka njoftuar AKPPM-në se Klavo Phar 875/125 mg-tabletë e mbështjellur me seritë KTABV0015,KTABV0016 dhe KTABV0017 me afat të skadence 05/2018 nuk i plotëson standardet e deklaruara pranë Departamentit të Autorizimit për Marketing. Prandaj ju njoftojmë që këto seri të produktit të lartëcekur të mos tregtohen më tutje, por të tërhiqen nga tregu duke ju kthyer Qarkulluesit Farmaceutik me Shumicë prej të cilit janë furnizuar . Për informacione të mëtutjeshme, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.