Trajtimi i parë për COVID-19 rekomandohet për autorizim në UE

Komiteti i EMA-s për barnat për përdorim human (CHMP) ka rekomanduar dhënien e autorizimit të kushtëzuar për marketing për Veklury (remdesivir) për trajtimin e COVID-19 tek të rriturit dhe adoleshentët nga mosha 12 vjeç me pneumoni që kërkojnë oksigjen shtesë.

EMA fillon shqyrtimin e remdesivir-it për COVID-19

Komiteti i EMA-s për barnat për përdorim human (CHMP) ka filluar një 'shqyrtim të vazhdueshëm (rolling review)' për përdorimin e barit antiviral investigues remdesivir për trajtimin e sëmundjes së koronavirusit (COVID-19).