Fillon së funksionuari sistemi online Barnatari

Fillon së funksionuari sistemi online Barnatari

Pas një pune të gjatë dhe përgatitjeve të shumta, nga sot, 04 prill ka hyrë në funksion sistemi informativ për aplikim për licenca në AKPPM, Barnatari. Fillimisht do të startohet me pjesën e Importit dhe Eksportit të Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale, ndërsa në javët në vijim do të vazhdohet me licencimin e veprimtarive dhe me autorizimin për marketing. Në sistem mund të qaseni përmes adresës http://barnatari.rks-gov.net. Për asistencë mund të kontaktoni: Për aprovim të llogarive të sistemit Barnatari, kontaktoni numrin 038 200 24 277. Për produkte medicinale dhe autorizime për marketing, kontaktoni numrin 038 200 24 233. Për çështje të fletëpagesave dhe pyetje të tjera të pagesave të tarifave, kontaktoni numrin 038 200 24 240. Për çështje teknike të sistemit Barnatari,kontaktoni numrin 038 200 24 265. Për çfarëdo asistence tjetër, mund të na kontaktoni përmes kësaj e-mail adrese (barnatari@rks-gov.net).