EMA do të shqyrtojë barnat e ranitidinës pas detektimit të NDMA-së

03.10.2019

EMA do të shqyrtojë barnat e ranitidinës pas detektimit të NDMA-së

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - EMA-Ranitidina.pdf