Raporti teknik nga ECDC

03-04-2020

Bashkangjitur gjeni raportin teknik nga ECDC, të përkthyer dhe origjinal.