Informata nga EMA

27-04-2020 - COVID-19: përkujtues për rrezikun e efekteve anësore serioze me klorokinë dhe hidroksiklorokinë

COVID-19: përkujtues për rrezikun e efekteve anësore serioze me klorokinë dhe hidroksiklorokinë

Dokumentet e bashkangjitura
  • Shkarko - Lajme-EMA.pdf