Konfirmimet HCTZ

Të bashkangjitur gjeni format e konfirmimit të pranuara nga personeli shëndetësor me informatat për profesionistët shëndetësor të aprovara nga AKPPM-ja sipas rekomandimeve të PRAC-ut për produktin Hydrochlorothiazide.

Konfimimi Asociacioni i Mjekeve Familjar
Konfirmimi Interno- Gjakove
Konfirmimi Interno Gjilan
Konfirmimi Interno Prizren
Konfirmimi Njesia koronare Gjakove
Konfirmimi per Repartin Interno Mitrovice
Konfirmimi per Repartin Interno Vushtrri
Konfirmimi per Shoqaten E Kardiologeve te Kosoves
Konfirmimi per Spitalin a Pejes

More