Vihet në praktikë marrëveshja ndërmjet AKPPM-së dhe HALMED të Kroacisë

Vihet në praktikë marrëveshja ndërmjet AKPPM-së dhe HALMED të Kroacisë

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar më herët nga Ud.Kryeshefi ekzekutiv i AKPPM-së, Mr.Ph.Arianit Jakupi dhe Drejtores së Agjencisë Kroate për Produkte dhe Pajisje Medicinale – HALMED Dr.Sc.Viola Macolic Sarinic, filloi edhe jetësimi konkret i pikave të marrëveshjes lidhur me bashkepunimin në mes të dy Agjencive.

Në takimet e mbajtura në Zagreb me departamente të ndryshme të Agjencisë HALMED, nga AKPPM morrën pjesë, Mr.Ph.MBA Arianit Jakupi – UD.Kryeshef Ekzekutiv i AKPPM, Mr.Ph Lutfi Mulaku – drejtor i Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë, M.Sc.Ph Ardian Rugova – drejtor i Departamentit te Autorizimit për Marketing dhe MSc. Arbër Rogova – ekspert për çështje të Teknologjisë Informative.

More

AKPM me disenj të ri për CPP

AKPM me disenj të ri për CPP

Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM), nga sot ka një disenj të ri të çertifikatës së produktit farmaceutik (CPP), me të cilën do të pajisen prodhuesit farmaceutik me rastin e eksportit të produkteve të tyre për vendet tjera, të lëshuara për prodhuesin farmaceutik “TREPHARM”.

AKPM do të vazhdoj me disenjimin e të gjitha dokumentacioneve zyrtare dhe me krijimin e udhërrëfyesit vizuel.

More

AKPM dhe HALMED nënshkruan Protokollin për bashkëpunim në fushën e produkteve dhe pajisjeve medicinale

AKPM dhe HALMED nënshkruan Protokollin për bashkëpunim në fushën e produkteve dhe pajisjeve medicinale

Agjenica e Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM) ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kroate të Produkteve Medicinale – HALMED, përmes së cilës palët do të bashkëpunojnë duke shkëmbyer informacione mbi autorizimin për marketing për produkte dhe paisje medicinale, kontrollën e cilësisë së produkteve medicinale, farmakovigjilencën, informimin e punonjësve shëndetësorë dhe edukimin e punonjësve shëndetësorë në lidhje me produktet dhe paisjet medicinale.

More

AKPM e përkushtuar drejt realizimit të misionit të saj

AKPM e përkushtuar drejt realizimit të misionit të saj

Departamenti i Autorizimit për Marketing garanton që të gjitha produktet e miratuara përmes legjilacionit të ri, janë cilësore dhe të një niveli perendimor.

Përderisa në të kaluarën, për shqyrtimin dhe miratimin e të drejtës për marrje të Marketing Autorizimit, është pritur me muaj të tërë, tanimë ky department lëshon lëndët për një afat kohor prej vetëm 70 ditësh.

Përsa i takon mungesës së produkteve medicinale, të cilat janë të domosdoshme për shfrytëzim, është hartuar udhëzimi 18/2013, i cili rregullon importin e këtyre barnave në mënyrë të kontrolluar në Kosovë, të cilat vijnë nga shtetet me të cilat AKPM ka marrëveshje unilaterale.

More