AKPPM me lidhje të kualitetit të lartë të internetit

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale me përkrahjen e Agjencionit për Shoqërinë e Informacionit ka bërë ndërrimin dhe shtimit e pajisjeve të reja të rrjetit, të cilat mundësojnë lidhje të kualitetit të lartë të internetit për nevojat e AKPPM-së.
Përfundimi i suksesshëm i këtij projekti është vetëm fillimi i një sërë projektesh të përbashkëta ndërmjet AKPPM-së dhe ASHI-së, të cilat kanë për qëllim rritjen e kualitetit të punës dhe transparences në procesin e punës të AKPPM-së, si dhe bashkërendimin e AKPPM-së me infrastrukturen kompjuterike të Institucioneve të Republikes së Kosovës.

More

AKPPM bën thirrje për përdorim sa më racional të antibiotikëve

Me rastin e javës botërore të Antibiotikëve, edhe Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, (AKPPM), i bën thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës e posaçërisht mjekëve, për kujdes të shtuar në përshkrimin e panevojshëm të antibiotikëve.
Rezistenca ndaj antibiotikëve është një ndër kërcënimet më të mëdha të shëndetit global. Ajo po rritet me ritëm të frikshëm në të gjitha pjesët e botës.
Shfaqja dhe përhapja e mikrobeve rezistente ndaj antibiotikëve është kërcënim për ardhmërinë e fëmijëve tanë.
Java Botërore e Vetëdijësimit për Antibiotikët ka për qëllim të ngrisë vëtëdijësimin për rezistencën globale antimikrobike dhe të inkurajojë praktikat më të mira tek publiku, punëtorët shëndetsorë dhe vendimmarrësit për ta shmangur shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve.

More

Kryeshefi i AKPPM-së, Jeton Shala i pranishëm në takimin koordinues me komunitetin e donatorëve

Kryeshefi Ekzekutiv i AKPPM-së, Pharm-D Jeton Shala, morri pjesë në takimin koordinues me komunitetin e donatorëve ndërkombëtarë në shëndetësi, në të cilin u bë prezantimi i Kornizës logjike të veprimeve që dalin nga Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2015-2020 dhe Plani i Veprimit.
Akterët e përfshirë në reformën shëndetësore kanë dhënë vizionin e tyre lidhur me arritjen e objektivave të parapara në reformën shëndetësore.
Në këtë takim,të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë, përveç Ministrit të Shëndetësisë, Dr. Imet Rrahmani, të pranishëm ishin edhe ambasadorë, donatorë dhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë.

More

Oda e Farmacistëve të Kosovës gjen përkrahje nga AKPPM

Në takimin që u zhvillua sot në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale me Kryetarin e Odës së Farmacistëve të Kosovës, Zehadin Gashin dhe Nënkryetarin, Armend Jashari, Kryeshefi i AKPPM-së, Jeton Shala, u zotua për bashkëpunim të mirëfilltë në dobi të sektorit farmaceutik.

More

Jeton Shala pranon zyrtarisht detyrën si kryeshef i AKPPM-së

Pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ku për kryeshef të Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale u emërua Jeton Shala, sot në AKPPM u bë pranim dorëzimi i detyrës nga tashmë ish –u,d.kryeshefi i kësaj agjencie, Arianit Jakupi, kryeshefit të sapozgjedhur, Jeton Shala. Pranim-dorëzimi i detyrës u bë në prani të Zëvendës Ministrit të Shëndetësisë, Izet Sadiku, të cilët diskutuan për punën që është bërë gjatë këtyre dy viteve nën udhëheqjen e Arianit Jakupit, për projektet që janë realizuar e që pritet të realizohen në të ardhmen. IMG_1585

More