Ftesë për media

Federata Internacionale e Farmacisë i inkurajon fuqishëm të gjithë farmacistët në tërë globin që të marrin pjesë në Ditën Botërore të Farmacistëve – 25 Shtatori. Tema e këtij viti është: “Të pasurit qasje te farmacistët është qasje në shëndet“.
Për këtë arsye, Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me AKPPM, Odën e Farmacistëve, Shoqatën Farmaceutike, Shoqatën e distributorëve farmaceutik dhe prodhuesit vendor, do të organizojnë një tryezë ku do të diskutohet për politikën nacionale të farmacisë dhe drejtimin që po i jepet farmacisë për vitet 2015 – 2020.
Tryeza mbahet, të enjten, në ora 14:00 në Ministrinë e Shëndetësisë, salla nr. 128, duke filluar nga ora 14:00.

Jeni të mirëseardhur!

More

AKPM me disenj të ri për CPP

AKPM me disenj të ri për CPP

Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM), nga sot ka një disenj të ri të çertifikatës së produktit farmaceutik (CPP), me të cilën do të pajisen prodhuesit farmaceutik me rastin e eksportit të produkteve të tyre për vendet tjera, të lëshuara për prodhuesin farmaceutik “TREPHARM”.

AKPM do të vazhdoj me disenjimin e të gjitha dokumentacioneve zyrtare dhe me krijimin e udhërrëfyesit vizuel.

More

AKPM dhe HALMED nënshkruan Protokollin për bashkëpunim në fushën e produkteve dhe pajisjeve medicinale

AKPM dhe HALMED nënshkruan Protokollin për bashkëpunim në fushën e produkteve dhe pajisjeve medicinale

Agjenica e Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM) ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Kroate të Produkteve Medicinale – HALMED, përmes së cilës palët do të bashkëpunojnë duke shkëmbyer informacione mbi autorizimin për marketing për produkte dhe paisje medicinale, kontrollën e cilësisë së produkteve medicinale, farmakovigjilencën, informimin e punonjësve shëndetësorë dhe edukimin e punonjësve shëndetësorë në lidhje me produktet dhe paisjet medicinale.

More

AKPM e përkushtuar drejt realizimit të misionit të saj

AKPM e përkushtuar drejt realizimit të misionit të saj

Departamenti i Autorizimit për Marketing garanton që të gjitha produktet e miratuara përmes legjilacionit të ri, janë cilësore dhe të një niveli perendimor.

Përderisa në të kaluarën, për shqyrtimin dhe miratimin e të drejtës për marrje të Marketing Autorizimit, është pritur me muaj të tërë, tanimë ky department lëshon lëndët për një afat kohor prej vetëm 70 ditësh.

Përsa i takon mungesës së produkteve medicinale, të cilat janë të domosdoshme për shfrytëzim, është hartuar udhëzimi 18/2013, i cili rregullon importin e këtyre barnave në mënyrë të kontrolluar në Kosovë, të cilat vijnë nga shtetet me të cilat AKPM ka marrëveshje unilaterale.

More