Aplikacionet

Këtu mund te gjeni Aplikacionet e ndryshme për produkte dhe pajisje medicinale ne Republikën e Kosovës, te ndara ne kategoritë si me poshtë:

LICENCIMI I VEPRIMTARIVE
OPERIMI ME NARKOTIKË DHE PREKURSORË
LABORATORI ZYRTAR
FARMAKOVIGJILENCA
APLIKACIONET PËR AUTORIZIM TË MARKETINGUT
APLIKACIONET PËR IMPORT/EXPORT

Ju lutem klikoni këtu për shkarkimin e dokumenteve.

Shkarko dokumentacionin.

More