Njoftim per aplikimin online përmes sistemit të barnatarit

Të Nderuar,

Ju njoftoj se nga data 01.03.2018 do të fillojm me aplikimin online përmes sistemit të barnatarit  https://barnatari.rks-gov.net në modulin e  Marketing Autorizimit. Aplikimi online bëhet sipas kërkesave të juaj për termine të caktuara përmes emailit(sikurse deri tani).

Për të pasur mundësi për të aplikuar online të gjithë përfaqësusesit e autorizuar nga Bartësi i Marketing Autorizimit ( MA Holder) janë të obliguar të regjistrohen për hapjen e shfrytëzuesit (User) në sistemin e barnatarit.

 

More