Ne jemi krenarë për organizatën tonë.

Autoriteti i Kosovës për Rregullativa të Barnave (AKRB) u themelua në 1999 dhe ekzistimi legal si agjenci ekzekutive e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës u bë në vitin 2001.

 • Departmenti i Autorizim Marketingut

  Departmenti i Autorizim Marketingut

  Departamenti i Autorizimit për Marketing (DAM) bënë autorizimin e produkteve medicinale duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L- 188 për produkte dhe pajisje medicinale si dhe UA përkatëse që burojnë nga ky ligj. DAM në koordinim me KVPPM përcakton procedurën…

  More
 • Departamenti i Laboratorit Zyrtar

  Departamenti i Laboratorit Zyrtar

  Laboratori Zyrtar për Produkte dhe Paisje Medicinale– LZPPM Është formuar në Shtator të vitit 2004 në pajtim me Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale 2003/26, ndërkaq funksionalizimi I plotë i tij është bërë në Prill të vitit 2008. Që nga…

  More