• Laboratory
 • Application
 • Licensing
 • Pharmacovigilance
 • Inspectorate

We are proud of our organization.

Kosovo authorities Drug Regulations (KBRA) was founded in 1999 and legal existence as an executive agency of the Ministry of Health of Kosovo was in 2001.

Latest news

 • Në bazë të rekomandimit nga Agjencia Evropiane e Barnave – EMA/37763/2015 përkatësisht rekomandimi i Komitetit te produkteve medicinale për përdorim njerëzor (CHMP) për te gjitha agjencitë kompetente te shteteve te BE, eshte pezullimi i te gjitha produkteve medicinale qe jane aprovuar ne baze te studimeve klinike te udhëhequra nga ana e kompanisë GVK Biosciences Private Limited ne Hyderabad, India. Departamenti i Autorizimit për Marketing pas njoftimeve të bëra, shqyrtoi rastin dhe vërtetoi se në AKPPM janë të regjistruara gjashtë produkte nga kjo listë përkatësisht rekomandohet që të përfillet rekomandimi nga EMA përkitazi me pezullimin e përkohshëm të autorizimit për marketing për këto gjashtë produkte. Shkarko dokumentin

  ,

 • Me rastin e shënimit të Ditës Evropiane të vetëdijesimit për përdorimin e antibiotikëve, Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, promovuan rezultatet e hulumtimit ”Konsumi i barnave në Kosovë 2011-2013”, me autor Mr. Ph Arianit Jakupi.

  Në Ditën Evropiane të antibiotikëve, bëhet thirrje për përdorim racional të tyre,

 • Me ftesë të Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale të Malit të Zi – CALIMS Z.Milorad Drljevic, një delegacion nga Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale – AKPPM, i përbërë nga UD. Kryeshefi Ekzekutiv Arianit Jakupi, drejtori i departamentit të Licencimit...

  Agjencisa e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale,

 • Manuali i cilësisë i përpiluar nga ekipi profesional i Laboratorit Zyrtar për Produkte dhe Pajisje Medicinale me në krye drejtorin e LZPP, Mr.Ph Lutfi Mualu dhe menaxheren e cilësisë, Ing.Chem Afërdita Camaj, u aprovua sot nga u.d Kryeshefi Ekzekutiv i AKPPM-së, Mr.Ph Arianit Jakupi.

  Një hap më shumë drejt akreditimit të Laboratorit Zyrtar të AKPPM-së,