Komisioni i AKPPM-se perfundon me sukses Listen e Produkteve Orfane ne Kosove

Ne baze te Ligjit per Produkte dhe Pajisje Medicinale komisioni i përbere prej Selvete Shuleta, Denis Raka, Jeton Muçaj dhe Suliote Aliu-Lahu kane perfunduar me sukses kete faze te punes duke e formuar listen e produkteve orfane ne Kosove. Produktet orfane definohen si produkte te cilat perdoren ne me pak se 5 pacientë ne 10000 banore
Kryeshefi Ekzekutiv Arianit Jakupi falenderon komisionin per profesionalizmin dhe perkushtimin ne punen e bere.
Listen mund ta gjeni ne Rubriken Publikimet