Njoftim

Ju njoftojmë se produkti Bio-Sutra me substance active Sildenafil Citrat ,  100 mg xhel oral (me shtatë shije të ndryshme) me numër serik BSJ 817, prodhues Swiss Parenterals PVT,LTD është  sjellur nga Inspektoriati  Farmaceutik  si produkt i rregullt nga tregu , në Laboratorin Zyrtar për Kontrollë të Cilësisë .

Gjatë testimit laboratorik janë fituar rezultate Mikrobiologjike të cilat kanë rezultuar jashtë limiteve të lejuara Farmakopeale si dhe deklarimeve të prodhuesit.

Prandaj  produkti i lartëcekur është raportuar si produkt  Jashtë specifikave të lejuara,  prandaj AKPPM si autoritet kompetent ka ndërmarrë vendim për tërheqjen nga tregu të kësaj serie.