Njoftim Departamenti i Licencimit

Njoftim,

Me kërkesë të Departamentit të Licencimit  kërkohet nga Ministria  e Shëndetësisë  që të përfshijë  në planin legjislativë 2017  Udhëzimin Administrativ për Klasifikimin e pajisjeve dhe prodhimin e pajisjeve medicinale i bazuar në  nenin  25  të Ligjit për Produkte dhe Pajisjeve Medicinale 04- L/190.Meqenëse ky Udhëzim Administrativ është kërkuar që nga viti 2015 të hyj në planin legjislativ nga Ministria e Shëndetësisë, dhe në të njejtën kohë janë formuar grupe punuese per hartimin e këtij udhëzimi dhe draft udhëzimin , Fondi Monetar Ndërkombëtar ka raportuar se në mungesë të mjeteve financiare nuk mund të lejoj numrin e të punësuarve në AKPPM gjithësej 72,  sipas rregullorës së aprovuar nga Ministri i Administratës Publike z.Mahir Yagcilar.