Shkëmbim përvojash në mes të LZPP dhe HALMED

Shkëmbim përvojash në mes të LZPP dhe HALMED

Marrëveshja e arritur në mars të këtij viti në mes të Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale dhe Agjencisë Kroate të Produkteve Medicinale-HALMED, për shkëmbim përvojash në mes të dy Institucioneve, tashmë është zbatuar në praktikë.

Gjatë qëndrimit njëjavor zyrtarët nga Laboratori për Kontrollin e Cilësisë së Produkteve dhe Pajisje Medicinale të AKPPM në Laboratorin e Agjencisë Kroate, u shkëmbyen përvojat e tyre në kontroll të cilësisë dhe në sistemin e kualitetit në përputhje me ISO standardet.

Nga të dyja palët, kjo vizitë u cilësua si shumë frytdhënëse dhe inkurajuese për bashkëpunim të mëtutjeshëm të dy institucioneve në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit.