Inspektorati I AKPM-së përfiton nga përvoja e Inspektoratit farmaceutik të Polonisë

Inspektorati I AKPM-së përfiton nga përvoja e Inspektoratit farmaceutik të Polonisë

Në kuadër të projekteve të Komisionit Europian – Taiex projektet, sot filloi cikli I takimeve “Expert Mission on Pharmaceutical Inspection quality management – Misioni i ekspertëve në menaxhmentin e kualitetit të Inspektoratit Farmaceutik”, në të cilin AKPM ka përfituar asistencë nga inspektorati I Polonisë.

Në këtë projekt përfshihen takime, të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e inspektoratit, me synim në integrimet evropiane, përshirë këtu edhe legjislacionin Farmaceutik si pjesë e rëndësishme e këtij procesi.

“Misioni i ekspertëve në menaxhmentin e kualitetit të Inspektoratit Farmraceutik”nga Polonia, kontributin e tyre për Inspektoratin e AKPM-së, do të vazhdojnë ta japin edhe më tej, duke ndikuar kësisoj në ngritjen profesionale të tyre.

Lini një Përgjigje