Ponosni smo na naše organizacije.

Kosovske vlasti Drug Regulations (KBRA) osnovana je 1999 i pravno postojanje kao izvršna agencija Ministarstva zdravstva Kosova je u 2001.