Inspektorati I AKPM-së përfiton nga përvoja e Inspektoratit farmaceutik të Polonisë

Inspektorati I AKPM-së përfiton nga përvoja e Inspektoratit farmaceutik të Polonisë

Në kuadër të projekteve të Komisionit Europian – Taiex projektet, sot filloi cikli I takimeve “Expert Mission on Pharmaceutical Inspection quality management – Misioni i ekspertëve në menaxhmentin e kualitetit të Inspektoratit Farmaceutik”, në të cilin AKPM ka përfituar asistencë nga inspektorati I Polonisë.

Në këtë projekt përfshihen takime, të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e inspektoratit, me synim në integrimet evropiane, përshirë këtu edhe legjislacionin Farmaceutik si pjesë e rëndësishme e këtij procesi.

“Misioni i ekspertëve në menaxhmentin e kualitetit të Inspektoratit Farmraceutik”nga Polonia, kontributin e tyre për Inspektoratin e AKPM-së, do të vazhdojnë ta japin edhe më tej, duke ndikuar kësisoj në ngritjen profesionale të tyre.

More

Vazhdon inspektimi i Institucioneve Farmaceutike nga inspektorati i AKPM-së

Vazhdon inspektimi i Institucioneve Farmaceutike nga inspektorati i AKPM-së

Me qëllim të informimit të drejtë të opinionit, Inspektorati i Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM), konfirmon se gjatë aktivitetit të tij inspektues në qarkulluesin farmaceutik me pakicë të produkteve dhe pajisjeve medicinale – barnatore “Rigoni” nuk ka poseduar Licencë për ushtrimin e veprimtarisë andaj edhe ka bërë mbylljen e këtij subjekti.

More