Sqarim i opinionit nga AKPM

Sqarim i opinionit nga AKPM

Deklaratat e Inspektorit të AKPM-së, Basri Rexha dhënë gazetës “Tribuna” janë deklarata të papërgjegjshme dhe për këtë çështje do të kërkohet sqarim me shkrim nga ana e tij.

AKPM ka dëshmuar se në këta katër muajt e fundit maksimalisht ka zbatuar ligjshmërinë dhe është e përkushtuar në vendosjen e ligjshmërisë në sektorin Farmaceutik.

Njoftojmë gjithashtu profesionistët dhe opinionin se Inspektimet nga Inspektorati Farmaceutik do të vazhdojnë dhe nuk ka tendencë të ndaljes së tyre apo të minimizimit të çështjeve me rëndësi për mbrojtjen e shëndetit publik të popullatës.

More

Vazhdon inspektimi i Institucioneve Farmaceutike nga inspektorati i AKPM-së

Vazhdon inspektimi i Institucioneve Farmaceutike nga inspektorati i AKPM-së

Me qëllim të informimit të drejtë të opinionit, Inspektorati i Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM), konfirmon se gjatë aktivitetit të tij inspektues në qarkulluesin farmaceutik me pakicë të produkteve dhe pajisjeve medicinale – barnatore “Rigoni” nuk ka poseduar Licencë për ushtrimin e veprimtarisë andaj edhe ka bërë mbylljen e këtij subjekti.

More